DEVELOP.az

ELANLAR

Təlim barədə ətraflı məlumat

Microsoft SQL Server 2016 - Courses 40364A, 20761B and 20764B

Təlimçi/Təlim Mərkəzi:

EduTech İT Təlim və Xidmətlər Mərkəzi

Təlim Tarix(lər)i:

2017-09-30 - 2017-12-28

Qeydiyyat Başlayır:

2017-08-01

Qiymət:

220 AZN (x 3 ay)

Telefon:

0502051038

Email:

info@edutech.az

Web Səhifə:

edutech.az

Təlim barədə ətraflı məlumat:

Təlimlər 3 ay müddətinə nəzərdə tutulub, qiymət şərti olaraq bir ay üçün göstərilmişdir. MICROSOFT SQL SERVER 2016. FUNDAMENTAL Modul 1. Münasibətli (relational) verilənlər bazası ilə tanışlıq  “Relational Database” termini ilə tanışlıq  Çoxluqlar üzərində əməllər  Predikatlar məntiqi Modul 2. SQL Server 2016 ilə tanışlıq  SQL serverin arxitekturası  SQL serverin nəşrləri və komponentləri  Managament Studio  SQL Server üzrə sertifikatlarla tanışlıq Modul 3. Transact-SQL ilə tanışlıq  Sorğular dili  Sorğu əməliyyatlarının məntiqi ardıcıllığı  Transact-SQL sintaksisi və elementləri Modul 4. DML - Verilənlərin Emalı Dili  Bir cədvəldən sadə sorğuların alınması  Operatorlarla tanışlıq  Dublikatların aradan qaldırılması  Sütunların adlarının dəyişdirilməsi  Verilənlərin daxil edilməsi  Verilənlərin dəyişdirilməsi və silinməsi Modul 5. Sortlama və filtrləmə  Sətirlərin filtrləməsi  TOP və OFFSET-FETCH sorğuları  NULL və onun əvəz olunması üsulları  ORDER BY şərti Modul 6. Daxili funksiyalarla tanışlıq  Cəmləmə funksiyaları  Analitik funksiyalar  Sətir funksiyaları  Məntiq funksiyaları  Riyaziyyat funksiyaları Modul 7. Verilənlərin qruplaşdırılması  GROUP BY şərti  Qrupların filtrlənməsi. HƏVING şərti Modul 8. Bir neçə cədvəldən sorğuların alınması  Daxili birləşmələr (INNER JOIN)  Xarici birləşmələr (OUTER JOIN)  Çarpaz birləşmələr (CROSS JOIN)  Sorğuların nəticələrinin birləşdirilməsi (UNION) Modul 9. Alt sorğularla tanışlıq  Qoşma alt sorğuları  Correlated Subquery  EXISTS predikatı Modul 10. DDL - verilənlərin təyini dili  Obyektlərin yaradılması. CREATE əmri  Verilənlərin tipləri ilə tanışlıq  Cədvəllərin normal formaları ilə tanışlıq  Açar məhdudiyyətləri ilə tanışlıq  ALTER və DROP əmrləri  TRANCATE TABLE əmri Modul 11. DCL - Təhlükəsizlik əmrləri və TCL - Tranzaksiyalara nəzarət dili  GRANT əmri  REVOKE əmri  DENY əmri  Tranzaksiya əmrləri Modul 12. Funksiya və proseduralarla tanışlıq  Dəyişənlər  Fərdi funksiyalar (User-defined Functions)  Prosedurlar  View  Triggerlər  Kursorlar  CTE  XML əmrləri Modul 13. SQL Server 2016 İnzibatçılığı ilə tanışlıq  SQL Server 2016 platforması  İnzibatçılar üçün mövcud olan alətlər Modul 14. SQL Server 2016 qurulması  Servislər və konfiqurasiya  Qurulmadan öncəki hazırlıq işləri  Qurulması və sazlanması  Verilənlər bazasının yaradılması  Fayllar və fayl qrupları  Faylların yerlərinin dəyişdirilməsi  Sistem bazaları Modul 15. İstifadəçilər və “login”lər  Server səviyyəsində qoşulmalar  Verilənlər bazası səviyyəsində qoşulmalar  Avtonom verilənlər bazası Modul 16. Rollarla tanışlıq  Verilənlər bazasının daxili rolları  Verilənlər bazasında rolların yaradılması Modul 17. Bazaya girişlərin və dəyişiklərin auditi  Daxili audit mexanizmi  Auditin idarə edilməsi  Şifrləmə ilə tanışlıq Modul 18. Verilənlər bazasının ehtiyat nüsxələrinin çıxarılması  Bərpa modelləri  Ehtiyat nüsxələrinin yaradılması strategiyası  Tranzaksiya jurnalının mexanizmi  Hazırlıq işləri  Ehtiyat nüsxələrinin yaradılması  Ehtiyat nüsxə